Feed on
Posts
Comments

Språket lyfter…

Vi hade K-dag igår. Faktiskt så hade vi inbjudna föreläsare. Detta har blivit allt mer ovanligt då det tycks ha uppstått en långvarig trend som består i att all kompetensutveckling skall ske genom diskussioner i grupper, oftast skall någon form av handlingsplan göras. Jag är absolut ingen motståndare till detta men ibland vill (läs behöver) man ha input utifrån, nytt tänk…

Barbro Hagberg-Persson, lektor vid Institutionen för didaktik, och Eva Östlund-Stjärnegårdh, lektor vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet besökte vårt skolområde.
Eva är projektledare för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, och Barbro är ansvarig för konstruktionen av de nya proven för årskurs 3 och för diagnosmaterialet Nya språket lyfter.

Vi fick ta del av det tänk som ligger till grund för de nationella proven i svenska, hur diagnosmaterialet ”Nya språket lyfter” är uppbyggt, spännande och nyttigt. Nya språket lyfter liknar det tidigare materialet men är nu tydligare och ger en del metodtips. Materialet sträcker sig från år 1-5 men kan även användas av f-klass med sunt förnuft naturligtvis. Uppdraget var att fokusera kring läsning, men som vi vet så är lyssna, tala, läsa, skriva tätt förknippat så materialet innefattar även detta. Materialet kommer publiceras i månadsskiftet oktober/ november.

Leave a Reply

Hoppa till verktygsfältet